Fundusze inwestycyjne

Co to właściwie jest fundusz inwestycyjny?

To pula pieniędzy, do której dopłaca wielu różnych inwestorów. Każdy z funduszy należy do jakiejś „rodziny”, czyli do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Zatrudniają one specjalistów, którzy starają się jak najszybciej pomnożyć zgromadzoną gotówkę. W każdej chwili możesz dołożyć swoje pieniądze do tej puli, kupując jednostki uczestnictwa funduszu. Wycofujesz pieniądze, sprzedając jednostki uczestnictwa.

Informacje ze świata finansów.

warunkowe przedterminowe zwolnienie
osoba skazana na karę pozbawienia wolności może zwrócić się do sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary
prawolingo.pl